Đứa con thứ 7
Xem phim
Vietsub #1
Nội dung phim

Ở thế kỷ 18, người trừ quỷ học việc Tom Ward là trung tâm trong cuộc chiến giữa thiện và ác khi mụ phù thủy Mẹ Malkin trốn thoát khỏi nơi mụ bị giam cầm.

Mở rộng...